Now showing items 1-1 of 1

    • Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitapçığı 

      Ferendeci, Hamide Özden Özkaya; 0000-0003-2837-7953; TAÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü; Ferendeci, Hamide Özden Özkaya (Türk-Alman Üniversitesi Yayınevi, 2022)
      9 Şubat 2022 tarihinde düzenlemiş olduğumuz “Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu” dokuz katılımcının medenî usûl hukukunun farklı ve güncel alanlarına ilişkin olarak sunmuş oldukları tebliğlerle ...