Now showing items 1-1 of 1

    • Cinsel suçlarda hısımlık sorunu 

      Ağkuş, Kazım Furkan (Türk-Alman Üniversitesi, 2021)
      Cinsel dokunulmazlığa ve özgürlüğe karşı suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 102/3 (b) (c), 103/3 (c)-(d), 104/2-3, 105/2 (a)-(b) fıkraları hısımlık bakımından cezayı artıran nitelikli hâl olarak düzenlenmiştir. ...