Show simple item record

dc.contributor.advisorTurhan, Ebru
dc.contributor.advisorSüleymanoğlu-Kürüm, Rahime
dc.contributor.authorDurmaz, Mustafa Furkan
dc.date.accessioned2021-02-18T10:27:04Z
dc.date.available2021-02-18T10:27:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/504
dc.description.abstractSon yıllarda Avrupa Birliği (AB) içerisinde yaşanan en önemli krizlerden birisi hukukun üstünlüğü krizi olarak adlandırılmaktadır. Özellikle bu krizin bu kadar önemli görülmesinin sebeplerinden birisi üye ülkeler ve AB arasındaki uyumun sorgulanmaya başlanması şeklinde açıklanmaktadır. AB kurucu anlaşmalarında özellikle vurgulanan AB temel değerleri bu krizin en önemli kavramlarından birisidir. Özellikle AB temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü kavramı bu kriz ile beraber AB ve üye devletler arasında bir gündem oluşturmuştur. Bu noktada AB’ye 2004 genişlemesi ile katılan Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde AB’nin önemsediği temel değerlere ve kurallara uyulmaması negatif sonuçlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Aslında AB üye devletleri arasında artan popülizm ve milliyetçi görüşler bu problemin başlaması için birer eşik olmuştur. Yani Macaristan ve Polonya’nın uyguladığı popülist ve milliyetçi siyaset bu iki ülkenin AB’nin tanımladığı temel değerlerden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu noktada ortaya bazı sorular çıkmaya başlamıştır. Bu sorulardan ilki AB’ye üye olmak için birçok düzenleme ve reform yapan ülkelerin neden AB temel değerlerinden veya diğer bir deyişle Avrupalılaşmadan uzaklamaya başladıklarını incelemek için sorulmuştur. Diğer bir soru ise AB’nin yaptırım mekanizmasının işlevselliği hakkında olmuştur. Yani AB’nin yaptırım mekanizması ve bu mekanizmanın gücü eleştirilmeye başlanmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışma AB’ye aynı yıl üye olan Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin Avrupalılaşma açısından durumlarını hukukun üstünlüğü krizi üzerinden incelemektedir. Bu çalışmada Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde Avrupalılaşmadan uzaklaşmaya doğru bir geçiş süreci yaşanmış mıdır ve eğer bu süreç yaşandıysa, bunu tetikleyen faktörler nelerdir soruları incelenmiştir. Bu soruların incelenmesinde uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları literatüründe önemli bir yere sahip sonuçlar mantığı ve uygunluk mantığı kavramları kullanılmıştır. Bu kavramlarla beraber Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’ın hukukun üstünlüğü krizi üzerinden Avrupalılaşma ve Avrupalılaşmadan uzaklaşma süreçleri ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the most important crises in the European Union (EU) in recent years is the rule of law crisis. Especially one of the reasons why this crisis is seen so important is explained as the harmony between member countries and the EU started to be questioned, the rule of crisis also started to be seen as imperative. The fundamental values of the EU which have been especially emphasized in the EU founding agreements, are one of the most important concepts related to this crisis. In particular, concept of rule of law, one of the basic values of EU, created an agenda between the EU and member states with this crisis. At this point, in countries such as Hungary and Poland, which joined the EU with the 2004 enlargement, failure to comply with the basic values and rules that the EU cares about has started to produce complications for the EU. In fact, the increasing populism and nationalist views among EU member states have been a threshold for the start of this problem. In other words, the populist and nationalist politics implemented by Hungary and Poland caused these two countries to move away from the basic values defined by the EU. At this point, some questions began to arise. The first of these questions was asked to examine is why the countries that made many regulations and reforms in order to become a member of the EU started to move away from the EU’s basic values. Another question has been about the functionality of the EU's sanction mechanism. In other words, the EU's sanction mechanism and the power of this mechanism have started to be criticized. In light of all this information, this study examines the situation of Hungary and the Czech Republic, which became members of the EU in the same year, in terms of Europeanization by looking at the rule of law crisis. In this study, question of is there any transition from Europeanisation to de-Europeanisation and the question of, if there is a transition from Europeanisation to de-Europeanisation, what are the triggering factors of this transition are examined. In the analysis of these questions, results logic and conformity logic concepts, which have an important place in international relations and European studies literature, were used. Along with these concepts, processes of Europeanization and moving away from Europeanization through rule of law crisis of the Czech Republic and Hungary are discussed.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukukun Üstünlüğüen_US
dc.subjectAvrupalılaşmaen_US
dc.subjectMacaristanen_US
dc.subjectÇek Cumhuriyetien_US
dc.subjectDe-Europeanisationen_US
dc.subjectHungary Czech Republicen_US
dc.titleThe transition from Europeanisation to de- Europeanisation in Hungary and the Czech Republic : case of rule of lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.departmentTAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Koleksiyonuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record