Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Aslı Ekin
dc.date.accessioned2021-01-08T21:51:41Z
dc.date.available2021-01-08T21:51:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1303-4650
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TXpjMk1ETTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/448
dc.description.abstractDemokratik bir toplum için oldukça önem arz eden ifade özgürlüğüne ilişkin ulusal ve uluslararası mahkemelerce verilen pek çok ihlal kararı bulunmaktadır. Bu ihlal kararlarının önemli bir kısmının, ifade özgürlüğü bakımından en ağır sınırlayıcı araç olan ceza hukukuna ve özellikle tehlike suçlarına ilişkin olduğu görülmektedir. Bu durum ifade özgürlüğünün korunması bakımından tehlike suçlarının incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu çalışmada ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında gözetilen ilkeler tespit edilip, bu bağlamda soyut ve somut tehlike suçları değerlendirilecek; ifade özgürlüğünün korunması amacıyla yapılan kanun değişiklikleri irdelenip güncel durum analiz edilecek ve ifade özgürlüğünün daha iyi koruması için yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunulacaktır.en_US
dc.description.abstractThere are numerous judgements of domestic and international courts regarding the violation of freedom of expression, which has a crucial importance for the democratic society. A significant proportion of these judgements appear to be related to criminal law, which is the most restrictive mean in this regard, and to danger crimes in particular. This situation makes the evaluation of danger crimes within the scope of the protection of the freedom of expression essential. In this study, basic principles on restriction of freedom of expression will be explained and abstract and concrete danger crimes will be analyzed in this context. the amendments aimed to protect the freedom of expression and the current situation will be evaluated and certain changes on an enhanced protection of freedom will be suggested.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİfade özgürlüğü bağlamında tehlike suçlarının düzenlenişine ilişkin bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeAn assessment on regulations of danger crimes in the scope of the freedom of expressionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.contributor.departmentTAÜ, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Aslı Ekin
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage176en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record