Now showing items 6-25 of 25

   Citation
   TAÜ, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoteknoloji Bölümü [42]
   TAÜ, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü [19]
   TAÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü [51]
   TAÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [18]
   TAÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [20]
   TAÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü [32]
   TAÜ, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü [10]
   TAÜ, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü [1]
   TAÜ, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü [1]
   TAÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [13]
   TAÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü [18]
   TAÜ, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü [32]
   TAÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü [35]
   TAÜ, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü [30]
   TAÜ, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü [31]
   TAÜ, Rektörlüğe Bağlı Birimler, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Koleksiyonu [1]
   TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı [1]
   TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Koleksiyonu [2]
   TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürlerarası Yönetim Ana Bilim Dalı [1]
   TAÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu, Almanca Birimi [1]