Show simple item record

dc.contributor.advisorMarhold, Hartmut
dc.contributor.authorUzuntaş, Canan
dc.date.accessioned2020-03-06T22:46:39Z
dc.date.available2020-03-06T22:46:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationUzuntaş, Canan. (2019). A new momentum for the common security and defence policy of the EU : analysis of recent developments in defence field. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/57
dc.description.abstractThe main objective of this study is to examine whether or not there is a new momentum in the Common Security and Defence Policy of the EU in line with the recent developments in defence field after the launch of the comprehensive defence package including its Global Strategy- by the European Union in 2016. The scope of this study includes; i) the theoretical examination of the likelihood of cooperation and integration among sovereign actors in the security and defence field; ii) the analysis of the fundamental divergences in certain issues such as threat perception or strategic culture between European Union member states which have prevented the establishment of more comprehensive and satisfactory cooperation and integration in the field of defence and security in previous years; iii) the identification of internal and external drivers of recent developments in defence field; iv) the elaboration of the aims and structures of the main initiatives –namely European Defence Fund (EDF), Coordinated Annual Review on Defence (CARD), Permanent Structured Cooperation (PESCO) and the Military Planning and Conduct Capacity (MPCC)– that have been launched so as to increase cooperation and integration in defence field, which is in line with the Global Strategy of the European Union launched in 2016. In this study, neorealism, liberal institutionalism and structuralism were applied to conceptualize the developments within a theoretical framework, as well as the impacts of bilateral relations between certain European Union member states and certain external factors, which are not widely accepted as theoretical frameworks but commonly studied to explain the developments in security and defence, were briefly examined under the title of the theoretical framework. The main research methods used in the study are secondary data analysis and qualitative content analysis. In the light of the data collected and evaluations made, it has been concluded that the Common Security and Defence Policy of the European Union has undergone a new momentum; i) due to the deterioration of its geopolitical environment, the European Union member states seem to have been supporting further cooperation in the field of Security and Defence in accordance with its Global Strategy despite certain long-lasting conflicts in various issues; ii) when certain internal and external dynamics in the last few years are examined, it has been deduced that it is a very suitable period for more effective cooperation in the security and defence field; iii) although participation in defence initiatives launched in the last three years is based on voluntariness, most of the member states have participated in ambitious initiatives, which shows that deeper cooperation and further integration in this area are supported by most of the EU member states.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, 2016 yılında Avrupa Birliği tarafından açıklanan – Birliğin Küresel Stratejisini de içeren- kapsamlı yeni savunma paketi sonrası savunma alanındaki son gelişmelere paralel olarak Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nda yeni bir ivmelenme olup olmadığını incelemektir. Bu çalışmanın kapsamı; i) güvenlik ve savunma alanındaki egemen aktörler arasında işbirliği ve entegrasyon olasılığının teorik olarak incelenmesi; ii) savunma ve güvenlik alanında daha kapsamlı ve tatmin edici bir işbirliği ve entegrasyonun kurulmasını önleyen Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında tehdit algısı veya stratejik kültür gibi bazı konularda temel ayrılıkların analizi; iii) son dönemde yaşanan güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin iç ve dış etkenlerinin belirlenmesi; iv) 2016 yılında başlatılan Avrupa Birliği'nin Küresel Stratejisi doğrultusunda, savunma alanındaki işbirliğini ve entegrasyonu artırmak amacıyla başlatılan ana girişimlerin -- Avrupa Savunma Fonu (EDF), Savunmanın Koordineli Yıllık İncelemesi (CARD), Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO), and Askeri Planlama ve Uygulama Kapasitesi (MPCC)- amaç ve yapılarının detaylandırılması şeklindedir. Bu çalışmada neorealizm, neoliberal kurumsalcılık ve yapısalcılık teorilerinden faydalanılmış, ayrıca teorik çerçeve olarak kabul edilmeyen ancak güvenlik ve savunma alanındaki gelişmeleri açıklamak için yaygın olarak incelenen Avrupa Birliği üye devletleri arasındaki ikili ilişkiler ile belirli dış faktörlerin etkileri teorik çerçeve başlığı altında kısaca incelenmiştir. Çalışmada kullanılan başlıca araştırma metodları ikincil veri analizidir ve nitel içerik analizidir. Elde edilen bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nda yeni bir ivmelenmenin yaşandığı sonucuna varılmıştır; i) Avrupa Birliği üye devletleri belirlenen Küresel Strateji doğrultusunda ve kötüleşen jeopolitik çevrenin etkisiyle belirli konularda süregelen ayrılıklara rağmen Güvenlik ve Savunma alanında daha fazla işbirliğine destek vermişlerdir; ii) son birkaç yıldaki iç ve dış dinamikler incelendiğinde Güvenlik ve Savunma alanında daha etkin iş birliği için oldukça uygun bir dönem olduğu belirlenmiştir, iii) son üç yıl içerisinde faaliyete geçirilen savunma alanındaki girişimlere katılımın gönüllülük esasına bağlı olmasına rağmen çoğu üye devlet tarafından katılım sağlanmıştır ve bu da üye devletlerin bu alanda daha fazla iş birliği ve entegrasyonu bu iddiali girişimlere katılarak desteklediklerini göstermişlerdir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk-Alman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBrexiten_US
dc.subjectOGSPen_US
dc.subjectKüresel stratejien_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectEuropen Unionen_US
dc.subjectGlobal strategyen_US
dc.subjectGlobale strategieen_US
dc.subjectEuropäische Unionen_US
dc.titleA new momentum for the common security and defence policy of the EU : analysis of recent developments in defence fielden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.contributor.departmentTAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorUzuntaş, Cananen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record