Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Levent
dc.contributor.authorAldağ Çetinkaya, Oya
dc.date.accessioned2021-04-02T12:33:52Z
dc.date.available2021-04-02T12:33:52Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-02
dc.identifier.citationAldağ Çetinkaya, Oya (2021). Gender gap in labor force participation rate. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/568
dc.description.abstractIn today's societies where gender inequality is observed, women's employment is important in terms of increasing the welfare level and sustaining development. However, women's participation in employment is very limited in Turkey. Crises in many countries since the mid-1980s have deeply affected women's participation in the labor force. Women have become low-wage workers of the labor market to compensate for declining household incomes. In the capitalist system order, formal economic activities are gradually narrowing and informalization is spreading over a wide area regardless of the level of development. Women workers make up the majority of the informal economy. Thus, it is important for a ountry to increase the participation of females to workforce. In this study, gender gap occurring in the workforce was examined. In this context, the relationship between female labor force participation rate and male labor force participation rate, female divorce rate, GDP and inflation rate were analyzed. Granger causality analysis and VAR analysis were applied for the research. As a result of the research, a reciprocal relationship between female labor force participation and GDP has been determined. In addition, it has been determined that the male labor force participation rate has an effect on the female labor force participation rate.en_US
dc.description.abstractCinsiyet eşitsizliğinin görüldüğü günümüz toplumlarında kadın istihdamı, refah düzeyinin yükseltilmesi ve kalkınmanın sürdürülmesi açısından önemlidir. Ancak Türkiye'de kadınların istihdama katılımı çok sınırlıdır. 1980'lerin ortasından bu yana birçok ülkede yaşanan krizler, kadınların işgücüne katılımını derinden etkiledi. Hanehalkı gelirlerindeki düşüşü telafi etmek için kadınlar işgücü piyasasının düşük ücretli çalışanları haline geldi. Kapitalist sistem düzeninde, formel ekonomik faaliyetler giderek daralmakta ve enformelleşme, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın geniş bir alana yayılmaktadır. Kayıt dışı ekonominin çoğunluğunu kadın işçiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınların işgücüne katılımını artırmak bir ülke için önemlidir. Bu çalışmada, işgücünde meydana gelen cinsiyet farkı incelenmiştir. Bu bağlamda, kadın işgücüne katılma oranı ile erkek işgücüne katılma oranı, kadın boşanma oranı, GSYİH ve enflasyon oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma için Granger nedensellik analizi ve VAR analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kadınların işgücüne katılımı ile GSYİH arasında karşılıklı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca erkeklerin işgücüne katılma oranının kadınların işgücüne katılma oranı üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Gücüne Katılımen_US
dc.subjectKadın İşsizliğien_US
dc.subjectFemale Labor Force Participationen_US
dc.subjectFemale Unemployenten_US
dc.subjectGender Gapen_US
dc.titleGender gap in labor force participation rateen_US
dc.title.alternativeİşgücüne katılım oranında cinsiyet farkı
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9997-0725en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.departmentTAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Koleksiyonuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record