Recent Submissions

 • Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitapçığı 

  Ferendeci, Hamide Özden Özkaya; 0000-0003-2837-7953; TAÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü; Ferendeci, Hamide Özden Özkaya (Türk-Alman Üniversitesi Yayınevi, 2022)
  9 Şubat 2022 tarihinde düzenlemiş olduğumuz “Medenî Usûl Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu” dokuz katılımcının medenî usûl hukukunun farklı ve güncel alanlarına ilişkin olarak sunmuş oldukları tebliğlerle ...
 • Abstracts of International Conference on Sustainable Energy and Energy Calculations 

  Uyaver, Şahin; 0000-0001-8776-3032; TAÜ, Fen Fakültesi, Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü; Uyaver, Şahin (Turkish-German University Press, 2020)
  The second conference of Sustainable Energy and Energy Calculation was held on 4th and 5th of September 2020. The conference was planned to be held in May 2020 in the city of Burhaniye, Balikesir. We still must thank to ...
 • Energy calculations 2020 

  Uyaver, Şahin; 0000-0001-8776-3032; TAÜ, Fen Fakültesi, Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü; Uyaver, Şahin (Turkish-German University Press, 2020)
  This book highlights some of the latest advances in the fields of energy materials, energy issues in biophysical systems, sustainable energy and energy calculations. It features contributions presented at the International ...
 • Abstracts of International Conference on Sustainable Energy and Energy Calculations 

  Uyaver, Şahin; 0000-0001-8776-3032; TAÜ, Fen Fakültesi, Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü; Uyaver, Şahin (Turkish-German University Press, 2019)
  The risky limits of fossil fuel reserves are rapidly increasing the importance of energy in sustainable development. Global energy consumption is expected to increase by 28% by 2040. High economic growth rates of developing ...
 • Energy calculations 

  Uyaver, Şahin; 0000-0001-8776-3032; TAÜ, Fen Fakültesi, Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü; Uyaver, Şahin (Turkish-German University Press, 2019)
  The International Conference on Sustainable Energy and Energy Calculations (ICSEEC) provides a forum for accessing to the up-to-date and authoritative knowledge from both engineering and science research areas related to ...
 • Pandemide dijital sınıflar : 2020 Mart-Haziran dönemine dair bir değerlendirme 

  Posos Devrani, Ayşe Elif; Kesici, İpek; Duman, Adalet (Türk-Alman Üniversitesi Yayınevi, 2020)
  İncelemekte olduğunuz rapor, ilk bölümlerinde Türkiye'de ve Dünya'da K12 seviyesinde eğitim alanında Covid-19'un ilk etkilerine dair bir özet sunmaktadır. Araştırma kısmında se, Türkiye'de K12 seviyesinde görev yapan ...