Show simple item record

dc.contributor.advisorStruck, Ernst
dc.contributor.authorAlkol, Metin
dc.date.accessioned2021-01-29T10:35:18Z
dc.date.available2021-01-29T10:35:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-12-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/502
dc.description.abstractTurizm, turistik mekânların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesinde itici bir faktör olarak görülmektedir. Özellikle turizm olgusunun dünya üzerindeki ekonomik gelir etkisi sürekli bir şekilde artmaktadır. Turizmin ekonomik geliri artırmadaki rolünden dolayı ülkelerin yönetim politikalarında belirleyici ve önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir bölgede turistik potansiyelleri tespit edebilmek için, ilk olarak o bölgedeki turizm kaynaklarının uygulanabilmesi ve gerekli şartları sağlaması gerekir. Bu anlamda Midyat ve yakın çevresinin turizm potansiyelleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. “Süryani Kültürü Bağlamında Midyat’ta (Mardin) Turizm Potansiyeli” adlı bu çalışmanın birinci bölümünde; sahanın başlıca özelliklerine, tarihine, coğrafi yapısına, demografik ve kültürel yapısına, ikinci bölümünde; turizm kavramının tanımına, çeşitlerine, temellerine, turizmdeki arz talep ilişkisine, bölgesel alandaki etkilerine ve turizmdeki kültürlerarası karşılaşmalara, üçüncü bölümünde; Midyat ve yakın çevresinin doğal ve kültürel turizm potansiyeline değinilmiştir. Dördüncü bölümde bölgedeki turizm alanındaki uzman ve aktörlerle yapılan röportajların analizi yapılmış ve bölgede geleceğe yönelik turizm sektörüne ilişkin avantaj ve dezavantajlar ele alınmıştır. Ayrıca çalışma sahasındaki turistik faaliyetlerdeki eksikliklere ve geleceğe yönelik geliştirilebilecek turizm çeşitlerine değinilmiştir. Son olarak beşinci bölümde Midyat bölgesindeki turizmin gelişimi için bölgede var olan turizm olanakları ve sınırlılıkları genel olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Midyat, bünyesinde barındırdığı kültürel çeşitlilik ile Türkiye’de yer alan önemli kültür şehirlerinden birisidir. Özellikle Süryaniler gibi kadim bir milleti içinde barındırması bölgenin turizm potansiyeline değer katmaktadır. Midyat ve yakın çevresinde doğal, tarihi, etnik ve kültürel değerlerin olması bölgenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu değerlerin yeterince tanıtılmaması ve şehrin alt yapı sorunlarının çözülmemesinden dolayı bölge, turizm alanında hakkettiği seviyeye ulaşamamıştır. Bu çalışma ile farkındalık oluşturularak Midyat ve yakın çevresindeki doğal ve kültürel unsurların sürdürülebilir turizm kapsamında korunması ve turizmin daha da geliştirilmesi ön görülmüstüren_US
dc.language.isodeuen_US
dc.publisherTürk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSüryanileren_US
dc.subjectMidyaten_US
dc.subjectTurizm Gelişimien_US
dc.subjectAssyreren_US
dc.subjectTourism Developmenten_US
dc.subjectTypes of tourismen_US
dc.titleTourismuspotentiale in Midyat (Mardin) – in bezugaufdieassyrischekulturen_US
dc.title.alternativeSüryani Kültürü Bağlamında Midyat’ta (Mardin) Turizm Potansiyelien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.departmentTAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürlerarası Yönetim Ana Bilim Dalı Koleksiyonuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record