Show simple item record

dc.contributor.authorKretschmer, Joachim
dc.date.accessioned2020-06-30T09:09:03Z
dc.date.available2020-06-30T09:09:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKretschmer, J. (2020). Anmerkung zu bghst. 35, 347 ("katzenkönig-fall“) oder: vom "katzenkönıg“ zum diktator zum firmenboss. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1).en_US
dc.identifier.issn2687-3923
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/110
dc.description.abstractStGB madde 25/I uyarınca “Bir suçu bizzat işleyen veya başkasını araç olarak kullanan kişi fail olarak cezalandırılır .” Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü madde 25/3(a) uyarınca: “tek başına veya diğer şahsın cezai sorumluluğu olsun olmasın başka bir şahısla müştereken veya başka bir şahıs vasıtasıyla suç işlemesi halinde, cezalandırılabilecektir.”Uluslararası ve Alman ceza hukuku öğretisinde “Organisationsherrschaft” (örgüt organizasyonuna bağlı hakimiyet) kuramı bulunmaktadır: Arka planda bulunan kişi, hiyerarşik gücün organize unsurları vasıtasıyla, doğrudan failleri kontrol etmektedir. Doğrudan fail ceza hukuku bakımından kusur yeteneğine sahip olmakla birlikte, bu kontrol eksikliği arka planda bulunan kişinin- diktatör, Mafya lideri veya yönetim kurulunun - kontrolü vasıtasıyla giderilebilir. Nitekim, örgütün hakimiyeti, doğrudan failin hareket özgürlüğü ve cezai sorumluluğu ile çatışmaktadır. Bu tartışma „Organisationsherrschaft” öğretisinin uygulama alanına ilişkindir. BGH bu kuramı kamu görevlileri tarafından işlenen suçlar, örgütlü suçların yanı sıra beyaz-yaka suçlarına da uygulamaktadır. Bu farklılık, çoğunlukla ticari düşüncenin hukuki temellere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.en_US
dc.description.abstract§ 25 I StGB: „Whoever commits an offence themselves or through another incurs a penalty as an offender.“ Art. 25 III a) Rome Statute of the International Criminal Court: „Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible.“ In the German and in the international doctrine in criminal law there is a theory called „Organisationsherrschaft“: The man in the background dominates the direct perpetrators by means of an organized apparatus of hierachical power. While the direct perpetrators act with full criminal responsibility, this lack of control may be compensated by the control of the apparatus by the man in the background – the dictator, the Mafia boss or the board of directors. So, the domination of the organization fights with the freedom and responsibility of the direct perpetrator. The discussion is about the field of application of the doctrine called „Organisationsherrschaft“. The BGH applies the theory on government criminality and organized crime, but also on white-collar crime. The difference is mostly that commercial concerns act on legal ground.en_US
dc.language.isodeuen_US
dc.publisherTürk-Alman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBireysel ceza sorumluluğuen_US
dc.subjectOrganisationsherrschaften_US
dc.subjectIndividual criminal responsibilityen_US
dc.titleAnmerkung zu bghst. 35, 347 ("katzenkönig-fall“) oder: vom "katzenkönıg“ zum diktator zum firmenbossen_US
dc.title.alternativeBGHST. 35, 347 (“Kedi kral davası“) üzerine bir inceleme: “Kedi Kral“dan diktator ve şirket yöneticisineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dc.contributor.authorID0000-0002-7255-813X
dc.identifier.volume2
dc.identifier.issue1
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.contributor.departmentTAÜ, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKretschmer, Joachimen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record