Now showing items 1-1 of 1

    • Araştırma ve geliştirme (AR-GE) sözleşmeleri 

      Dıvarcı, Faruk (Türk-Alman Üniversitesi, 2020)
      Tez çalışmamızın ilk bölümünde, araştırma ve geliştirme (“Ar-Ge”) sözleşmeleri borçlar hukuku bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede, sözleşmelerin genel özellikleri, tarafların hak ve yükümlülükleri incelenmiştir. Taşımış ...