Now showing items 1-1 of 1

    • Avukatın istifasının mevcut davaya etkileri 

      Avukatın istifasının davaya etkileri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 81 ve 82. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunun yanında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 41. maddesinin de ayrıca dikkate alınması gerekir. Çalışma, ...